22. listopadu 2023 v 09:00Svět fantazie se Silvou


Popis

​Čtyřicetiminutový program pro děti od 12 měsíců do 4 let

v doprovodu rodičů.Poznejte svět plný fantazie a možností, zapojíme všechny smysly a budeme přirozenou formou prozkoumávat své okolí. Díky hravým metodám a používání speciálních výukových pomůcek.

Kromě tvoření a výtvarné výchovy zapojíme i další aktivity jako je pohyb nebo zpívání. Děti milují a potřebují objevovat svět přes prožitky - vodu, modelínu, mouku, rýži, přírodniny, to vše v mnoha podobách si děti užijí v připraveném a bezpečném prostředí.

Na každou lekci budou připraveny různorodé aktivity pro rozvoj jemné i hrubé motoriky.

Děti se učí rozvíjet své dovednosti, koncentraci, sebeuvědomění a vzájemné úctě jeden

k druhému.

Cena jedné lekce 120 Kč/dítě (možno zakoupit permanentku na 10 vstupů za 800 Kč)


Podrobnosti

22. listopadu 2023, 09:00 – 22. listopadu 2023, 09:40