Zásady ochrany osobních údajů

Registrací uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich uchováním provozovatelem Kulturního a komunitního centra Mukařov, kterým je Mukařov sko, z.s., IČ 27027708, a to po dobu nezbytně nutnou z důvodu vedení řádného účetnictví.